ชื่อ-สกุล : นายสิริพงษ์ บุญกล้า

เมื่อปี ๒๕๕๕  มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

เมื่อปี ๒๕๕๙ ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจุปันทำงาน : รับราชการครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

ที่อยู่ : 52 หมู่ที่ 6 ถ. ศุขประยูร ตำบล กุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140 

E-mail : siripong19824@gmail.com